Liên hệ tư vấn 1900.6165
Tư vấn pháp luật

Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

30/07/2016

Nhãn hiệu được bảo hộ thông qua thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đơn đăng ký phải đáp ứng các yêu cầu nhất định thì mới được tiếp nhận.

No Picture

Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

20/05/2016

Hồ sơ cần thiết, thủ tục, thời gian và lệ phí đăng kí bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6165

Nhãn hiệu và thương hiệu

19/05/2016

Những điểm khác nhau giữa nhãn hiệu và thương hiệu, mối liên hệ giữa nhãn hiệu và thương hiệu, Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Kiểu dáng công nghiệp

19/05/2016

Phân tích các quy định của pháp luật về kiểu dáng công nghiệp và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo luật sở hữu trí tuệ. Dịch vụ đăng ký kiểu dáng

No Picture

Sở hữu trí tuệ là gì?

19/05/2016

Khái niệm sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ là gì? Các quy định, kiến thức về sở hữu trí tuệ sẽ được tư vấn một cách miễn phí qua số điện thoại 19006165