Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Một trong những hồ sơ chứng từ đi kèm chứng minh cho nghiệp vụ mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đi kèm với hóa đơn đó là hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ,, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng là một trong những chứng từ mà không có mẫu biểu sẵn, các doanh nghiệp tự thiết kế và xây dựng phù hợp với tình hình kinh doanh, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Công ty Luật Tiến Đạt xin giới thiệu mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——0——

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……../20…/……..

Căn cứ hợp đồng kinh tế số ……./20…./……….. ngày……..tháng……. năm giữa công ty………………. và công ty………….

Hôm nay, ngày …….tháng ……… năm ………… chúng tôi gồm:

Bên A: Công ty ……………………….. Mã số thuế …………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Đại diện là Ông (Bà):………………………….. Chức vụ: …………………………

Bên B: Công ty ………………………….. Mã số thuế ………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Đại diện là Ông (Bà):………………………….. Chức vụ: ………………………….

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đồng thời thanh lý hợp đồng số ……/20…. /…….. ngày ….. tháng….. năm như sau:

Điều 1: Nội dung

-Bên A bàn giao cho bên B các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng số …./20…./…… ngày …. tháng …. năm (Ghi rõ tên sản phẩm, hàng hóa, đơn vị tính, số lượng)

-Tổng giá trị hợp đồng là ……………… (chưa bao gồm VAT), thuế VAT: ……………….

+Bên B đã thanh toán trước cho bên A số tiền: …………. bằng TM/CK vào ngày ……. tháng …… năm

+Số tiền bên B còn phải thanh toán cho bên A: ……………………….

Điều 2: Kết luận

-Bên B đã nhận đủ số lượng hàng hóa, dịch vụ theo chi tiết bên trên và chi tiết trong hợp đồng đã kí kết. Bên B đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng hàng hóa, dịch vụ và đồng ý chấp nhận số lượng hàng hóa, dịch vụ đạt yêu cầu theo như hợp đồng (Nếu có sản phẩm, dịch vụ không đạt yêu cầu thì các bạn ghi liệt kê dưới đây)

– Kể từ khi bên B nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… bên A hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.

-Điều khoản thanh toán khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được ký kết

Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

              (Ký, ghi rõ họ tên)                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Các thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn uy tín, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên tất cả các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng truy cập trang không được áp dụng khi chưa có ý kiến chính thức của luật sư.

LIÊN HỆ TƯ VẤN HOẶC ĐẶT DỊCH VỤ VUI LÒNG GỌI

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ: 1900 6165

Bài viết liên quan