Liên hệ tư vấn 1900.6165
Tư vấn pháp luật
No Picture

Một số khái niệm cơ bản về sở hữu trí tuệ

09/02/2017

Trí tuệ là khả năng nhận thức lí tính đạt đến một trình độ nhất định. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các quyền sở hữu đối với sản phẩm của hoạt động trí tuệ và tinh thần như tác phẩm văn học…

1239