Hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ

01/08/2016

văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ hiệu lực trong những trường hợp nào? Đối tượng bảo hộ không còn đủ điều kiện để được bảo hộ thì văn bằng còn hiệu lực không?

Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

30/07/2016

Nhãn hiệu được bảo hộ thông qua thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đơn đăng ký phải đáp ứng các yêu cầu nhất định thì mới được tiếp nhận.

Phân biệt phát minh và sáng chế

20/05/2016

khái niệm phát minh, sáng chế. Sự khác biệt giữa phát minh và sáng chế. Ý nghĩa của sự phân biệt này trong việc bảo hộ phát minh và bảo hộ sáng chế

No Picture

Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

20/05/2016

Hồ sơ cần thiết, thủ tục, thời gian và lệ phí đăng kí bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6165

Nhãn hiệu và thương hiệu

19/05/2016

Những điểm khác nhau giữa nhãn hiệu và thương hiệu, mối liên hệ giữa nhãn hiệu và thương hiệu, Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

1 2 3 8