No Picture

Phạt không đóng bảo hiểm cho người lao động

Khi nào người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động? Căn cứ vào điểm a, khoản 1, điều 2 luật bảo hiểm xã hội, thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

No Picture

Giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền lợi và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác về thực hiện hợp đồng lao động, Thoả ước tập thể và trong quá trình học nghề

No Picture

Người giao kết hợp đồng lao động là những ai?

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. vậy người giao kết hợp đồng lao động của bên phía người lao động và người sử dụng lao động là ai?

No Picture

Mức phạt khi không có giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc trường hợp không phải xin giấy phép lao động. Do vậy khi không tuân thủ theo quy định về xin giấy phép lao động, người lao động nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam sử dụng lao động nước ngoài sẽ bị xử phạt hành chính