Mức phạt do chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

24/11/2016

Hiện tại công ty tôi chauw đóng bảo hiểm cho nhân viên. Các hợp đồng lao động đều tư 3 tháng trở lên. Xin luật sư tư vấn cho tôi về mức phạt phải chịu khi công ty chậm nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc cho nhân viên?

1 2 3 18