No Picture

Người giao kết hợp đồng lao động là những ai?

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. vậy người giao kết hợp đồng lao động của bên phía người lao động và người sử dụng lao động là ai?

No Picture

Mức phạt khi không có giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc trường hợp không phải xin giấy phép lao động. Do vậy khi không tuân thủ theo quy định về xin giấy phép lao động, người lao động nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam sử dụng lao động nước ngoài sẽ bị xử phạt hành chính