Công chứng hợp đồng ủy quyền tại nước ngoài

03/10/2016

Hiện tại tôi có căn nhà chung cư do chồng đã mất để lại và 2 con. Hiện nay tôi muốn bán căn nhà này nhưng một người con ở bên Mỹ thì có cách nào để tôi có thể bán nhà mà không cần con tôi về hay không?

Người sử dụng đất có những quyền gì?

17/08/2016

Người sử dụng đất có quyền được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; được hưởng thành quả lao động, đầu tư trên đất.

1 2 3 7