No Picture

Kết hôn với người nước ngoài ở khu vực biên giới

Khu vực biên giới được xác định theo Nghị định 43/2014/ NĐ – CP “Khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết gọn là khu vực biên giới đất liền) bao gồm xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) có một phần địa giới hành chính trùng hợp với đường biên giới quốc gia trên đất liền

No Picture

Các trường hợp cấm kết hôn hiện nay

Trước đây theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, những người cùng giới tính và người mất năng lực hành vi dân sự thuộc trường hợp cấm kết hôn. Tuy nhiên, khi luật hôn nhân gia đình 2014 ra đời, chỉ còn 4 trường hợp cấm kết hôn