No Picture

Quy định về tố giác tội phạm theo luật hình sự 2017

ố giác tội phạm là việc một cá nhân nào đó biết rõ hành vi phạm tội sắp xảy ra hoặc đã xảy ra tới trình báo, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền. Việc tố giác tội phạm là việc rất quan trọng, vì vậy Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định rất cụ thể về vấn đề này.