No Picture

Phân biệt cầm cố và cầm giữ tài sản

Cầm giữ là một biện pháp bảo đảm mới của luật dân sự 2015.  Nếu so sánh với biện pháp cầm cố tài sản thì cầm giữ tài sản cũng giống như cầm cố tài sản đó là cả hai đều là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

No Picture

Vay tiền không trả bị xử lý như thế nào

Vay tiền không trả bị xử lý như thế nào? đây là câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được khi tư vấn cho khách hàng về vấn đề vay tiền. Dưới đây là tư vấn, phân tích của công ty Luật Tiến Đạt về việc xử lý khi người vay tiền không có tiền để trả