No Picture

Phạt không đóng bảo hiểm cho người lao động

Khi nào người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động? Căn cứ vào điểm a, khoản 1, điều 2 luật bảo hiểm xã hội, thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

No Picture

Kết hôn với người nước ngoài ở khu vực biên giới

Khu vực biên giới được xác định theo Nghị định 43/2014/ NĐ – CP “Khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết gọn là khu vực biên giới đất liền) bao gồm xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) có một phần địa giới hành chính trùng hợp với đường biên giới quốc gia trên đất liền

No Picture

Giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền lợi và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác về thực hiện hợp đồng lao động, Thoả ước tập thể và trong quá trình học nghề

No Picture

Các trường hợp cấm kết hôn hiện nay

Trước đây theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, những người cùng giới tính và người mất năng lực hành vi dân sự thuộc trường hợp cấm kết hôn. Tuy nhiên, khi luật hôn nhân gia đình 2014 ra đời, chỉ còn 4 trường hợp cấm kết hôn

No Picture

Tặng cho quyền sử dụng đất

Khoản 3 điều 167 Luật đất đai 2013 quy định về việc công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất. và việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã.

No Picture

Phân biệt cầm cố và cầm giữ tài sản

Cầm giữ là một biện pháp bảo đảm mới của luật dân sự 2015.  Nếu so sánh với biện pháp cầm cố tài sản thì cầm giữ tài sản cũng giống như cầm cố tài sản đó là cả hai đều là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự