Điều kiện bảo hộ đối với bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật

| |

Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thương trường hiện nay thì sự khác biệt mới làm nên thành công. Khi có được trong tay những bí quyết riêng, được đúc kết qua quá trình kinh doanh lâu dài thì không ai muốn chia sẻ những điều này cho công chúng đặc biệt là đối thủ của mình. Cách tốt nhất để đảm bảo vị thế khác biệt của mình là giữ bí mật cho riêng mình. Theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 thì bí mật kinh doanh được định nghĩa là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Trường hợp điển hình

 

Một ví dụ kinh điển về bí mật kinh doanh là công thức chế biến đồ uống mang tên Coca Cola của công ty Coca Cola. Chỉ một vài người trong công ty biết được công thức này; và nó được giữ bí mật trong một chiếc hầm của ngân hàng ở Atlanta, bang Georgia; những người biết được công thức bí mật này đã ký hợp đồng không tiết lộ. Chính vì quyết định giữ bí mật về công thức này thay vì đăng ký cấp bằng sáng chế, đến nay, công ty Coca Cola vẫn là doanh nghiệp duy nhất có thể sản xuất được loại nước uống đặc biệt được toàn cầu ưa chuộng. Còn nếu công thức này được cấp bằng sáng chế (chỉ được bảo hộ tối đa là 20 năm, sau đó sẽ trở thành tài sản chung của nhân loại), mọi thành phần và công đoạn chế biến Coca Cola sẽ được bộc lộ công khai, và cả thế giới đều có thể sản xuất Coca Cola.

Luật Sở hữu trí tuệ

Chính bởi vậy ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn đăng ký bảo hộ bí mật kinh doanh. Bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 84 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể:

  • Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;
  • Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;
  • Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.
  • Cùng với đó Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh đó là các thông tin bí mật sau đây:
  • Bí mật về nhân thân;
  • Bí mật về quản lý nhà nước;
  • Bí mật về quốc phòng, an ninh;
  • Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

Rõ ràng bí mật kinh doanh là một trong những yếu tố “sống còn” của doanh nghiệp. Việc đăng ký bảo hộ sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Previous

Quy định về hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp 2014

Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Next

Viết một bình luận