No Picture

Sử dụng dấu chấm phẩy trên giá tiền có phải xuất lại hóa đơn?

Công ty xuất hóa đơn cho khách hàng: Cột đơn giá và số lượng có sử dụng dấu cách bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy (có sử dụng phần mềm); đôi khi có số lẻ phía sau, mặc dù thành tiền khách hàng vẫn đồng ý, chỉ yêu cầu chỉnh lại dấu ở số lẻ. Vậy xin hỏi có cần phải xuất lại hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng không?