Liên hệ tư vấn 1900.6165

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

No Picture

Quy định pháp luật về hòa giải thương mại

08/03/2017

Hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định của Nghị định này

No Picture

Điều kiện đối với khuyến mại giảm giá

05/03/2017

Hàng hóa dịch vụ được khuyến mại phải đủ điều kiện do luật quy định nếu muốn khuyến mại bằng hình thức giảm giá. Tư vấn pháp luật về hàng khuyến mại, giảm giá

No Picture

Giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

27/02/2017

Hiện tôi đang là kế toán của một văn phòng đại diện của một công ty Hà Lan tại Việt Nam. Hiện nay công ty mẹ tại Hà Lan đã làm thủ tục đầu tư vào Việt Nam và có pháp nhân nên muốn giải thể văn phòng đại diện này

1 2 3 35