Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

| |

Nhãn hiệu chính là một trong những căn cứ để nhận diện hàng hóa, dịch vụ. Nhãn hiệu đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng. Với những nhãn hiệu nổi tiếng, được nhiều người biết đến thì hành vi xâm phạm càng dễ xảy ra. Chính bởi vậy cần phải có hoạt động bảo hộ nhãn hiệu để bảo vệ quyền lợi của chủ nhãn hiệu cũng như bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Muốn được bảo hộ, nhãn hiệu phải đáp ứng các điều kiện chung như:

  1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;
  2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Và pháp luật cũng quy định rõ các dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu tại Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009). Các dấu hiệu đó bao gồm:

  1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;
  2. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;
  3. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;
  4. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu hiệu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng lý các dấu đó làm dấu hiệu chứng nhận;
  5. Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, giá trị hoặc xác đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

Yếu tố gây nhầm lẫn ở đây được xác định thông qua các tiêu chí:

  • Nhầm lẫn về mặt cấu trúc;
  • Nhầm lẫn về mặt phát âm;
  • Nhầm lẫn về mặt nội dung và ý nghĩa.

Sau khi xem xét nhãn hiệu không thuộc các trường hợp trên thì nhãn hiệu có yêu cầu được bảo hộ sẽ tuân theo quy trình, thủ tục pháp luật quy định để được công nhận bảo hộ.

 

Previous

Điều kiện bảo hộ đối với bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật

Đặc điểm của các vi xâm phạm quyền tác giả

Next

Viết một bình luận